[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12]

NOVEMBER

Strana 5 z 7

20
sv. Rafael od sv. Jozefa (Kalinowski) († 1907) 11081
sv. Félix z Valois - kňaz a zakladateľ rádu († 1212) 11099
sv. Bernward († 1022) 11101
sv. Edmund - mučeník († 869) 11104
sv. Gregor Dekapolita († 816) 11105
 Prokl - carihradský arcibiskup († asi 446) 11106
21
sv. Gelázius I. - pápež († 496) 11108
 Obetovanie (Zasvätenie) Panny Márie 11109
22
sv. Cecília - panna a mučenica († 2.-3.stor.) 11110
 Filemon - apoštol 11111
23
sv. Klement I. - pápež a mučeník († 1.stor.) 11112
sv. Kolumbán († 615) 11114
sv. Amfiloch a Gregor - biskupi († 394 a 6.-7.stor.) 11115
bl. Michal (Miguel) Pro - mučeník († 1927) 11116
sv. Alexander Nevský († 1263) 11168
24
ct. Aristoklij Athoský († 1918) 8324
sv. Firmina († 303) 11120
sv. Flóra a Mária († 856) 11121
sv. vietnamskí mučeníci († 1625-1886) 11122
 Merkur - veľkomučeník († asi 250) 11123
sv. Emília de Vialar († 1856) 11136
 Kristus Kráľ 11175

Strana 5 z 7

mikrofón Doména
spevy.sk

e - mail | Odkaz (nielen) pre organistov