Z citátov slávnych:
Pravá múdrosť je v šťastí okrasou, v nešťastí oporou.
Aristoteles 190

25. JÚL


Meniny má:
na Slovensku Jakub
v Čechách Jakub

Pripomíname si:
sv. Jakub starší - apoštol (syn Zebedejevov) († 1.stor.) 7209
sv. Krištof († asi 250) 7211
sv. Olympia († 408) 7213
sv. Beát a Bant († 6.-7.stor.) 7214
bl. Ján Soreth († 1471) 7215
bl. Radulf Aquaviva a druhovia (Salsettskí muč.) († 1583) 7216
bl. Michael Ľudovít Brulard († 1794) 7217
bl. Mária Kowalská († 1941) 7218
sv. Valentína - mučenica († asi 308) 7270
 Tomáš Kempenský († 1471) 7284

mikrofón Doména
spevy.sk

e - mail | Odkaz (nielen) pre organistov