Úvodné slovo


Odkazy na životopisy svätcov.

Vitajte na stránke, ktorá je určená všetkým tým, ktorí v životných príbehoch výnimočných ľudí kresťanskej minulosti chcú hľadať ich odkazy pre prítomnosť. Stránka zoskupuje odkazy na existujúce texty v slovenčine a v češtine (cez 5300 pre cca 3000 svätcov) - za ich obsah a dôveryhodnosť sú zodpovední ich tvorcovia. Za to im prináleží vďaka a uznanie.

Odkazy na životopisy svätcov sú v časti "DNES" doplnené o citáty s náhodným výberom jedného pre každé prihlásenie (vyše 1500 citátov od viac ako 250 autorov - "nesvätcov") a s odkazmi na ich autorov, a tiež o aktuálne mená v slovenskom a českom kalendári. Listovanie citátov je možné stláčaním "DNES" alebo aktualizačnej ikony (Refresh - ohnutá jedna alebo dve protismerné šipky, podľa použitého prehliadača).

V odkazoch boli použité tieto zdroje:

Dominikánky

http://www.dominikanky.cz

Farnosť, Článok, Blog

rôzne verejne dostupné zdroje

Františkáni

http://www.frantiskani.sk

Gr.-kat.

http://www.zoe.sk

Gr.-kat. (CZ)

http://www.acizek.nfo.sk

Jezuiti

http://www.jezuiti.sk

Karmel

http://ocds.sk/karmel, http://www.iencyklopedie.cz

Katolík

http://www.katolici.szm.com

Kňazi

http://www.knazi.sk

Modlitba

http://www.modlitba.sk

Pravoslávni

http://www.mpe.orthodox.sk, http://www.orthodoxia.cz/svati/, http://zivotysvatych.blogspot.com

Saleziáni

http://www.saleziani.sk

Spolok sv. Vojtecha

http://www.ssv.sk

Světci k nám hovoří

http://catholica.cz

Verbisti

http://www.svd.sk/

Wikipédia

http://cs.wikipedia.org, http://sk.wikipedia.org, http://sk.wikiquote.org/wiki, http://wikipedia.infostar.cz

Z odkazovaných textov vyplýva aj priradenie svätcov a nepohyblivých sviatkov ku dňom v roku.

Pre doplnenie sú v rámci názvov mesiacov uvedené aj odkazy na kalendáre (tiež v iných jazykoch):

Catholic online (angl.)

http://www.catholic.org

Calendario Litúrgico (šp.)

http://www.aciprensa.com/calendario

Santoral (por.)

http://www.acidigital.com/santoral/index.html

Cisterciáni

http://www.klaster.vyssibrod.cz

Farnosť Žižkov

http://www.farnost-zizkov.cz

Libri

http://www.libri.cz

Nominis (fr.)

http://nominis.cef.fr

Ökumenisches Heiligenlexikon (nem.)

http://www.heiligenlexikon.de

Pravoslávni (rus.)

http://days.pravoslavie.ru

Stránka bola aktivovaná 26.12.2010 a odvtedy sa počítadlom indikuje návštevnosť. V rámci možností budú odkazy aktualizované podľa pribúdajúcich dostupných textov a akceptovaných rád a pripomienok návštevníkov stránky.


© Ivan Debnár, Žilina

mikrofón Doména
spevy.sk

e - mail | Odkaz (nielen) pre organistov